Kalendarz zdarzeń społeczno - artystycznych na rzecz małych społeczności osiedli Ku Wiśle i Elsam.
14, 15.06.2003 Inauguracja działalności Studia Otwartego przy ul Żenczykowskiego, wystawa Majki Filipowicz i Iwony Maj „O kwiatach i przemijaniu”.
6, 7.12.2003 Studio Otwarte - Majka Filipowicz i Iwona Maj „Prace z wakacji”, wystawa połączona ze sprzedażą kartek świątecznych zrobionych przez dzieci: Agnieszkę Konarską i Antoninę Maj, na rzecz bezdomnych psów i kotów.
23, 24.10.2004 Zbiorowa wystawa obrazów „Pracownia - przyjaciele i sąsiedzi”, Studio Otwarte ul. Żenczykowskiego oraz sprzedaż kartek świątecznych ze zdjęciami Eli Galas, na rzecz bezdomnych kotów.
5.02 - 5.03.2005 Pracownia w Lubartowie, Majka Filipowicz oraz Iwona i Tosia Maj, wystawa w Muzeum Regionalnym w Lubartowie
8.05.2005 I Festyn osiedlowy SDJ Ku Wiśle „Wspólna ulica, wspólny stół” oraz prezentacja na niebieskim płocie przy ulicy Ponikowskiego zdjęć, obrazów, rękodzieła i rysunków dzieci.
17.06.2006 Dorożkarnia, Nieformalna Grupa Artystyczna Ku Wiśle, „Rekreacje i inspiracje” wystawa tkanin, malarstwa, rysunków, zdjęć, kolażu.
10.06.2007 II Festyn osiedlowy „Wspólna ulica, wspólny stół” oraz wystawa na niebieskim płocie „Okruchy dzieciństwa” zdjęcia dzieci z rodzinnych albumów.
7.06.2009 III Festyn osiedlowy z udziałem mieszkańców trzech Spółdzielni, z cyklu „Wspólna ulica, wspólny stół”- Poznaj swojego sąsiada oraz wystawa na niebieskim płocie -„25/25”.
6.06.2010 Dorożkarnia, wystawa obiektów Iwony Maj i Igi Sturlis „Święto Kobiet”.
1.05.2011 Dorożkarnia, MAJOWE(j) ŚWIĘTO - wystawa prac: Majki Filipowicz, Marty Radziszewskiej, Bartka Filipowicza, Maćka Filipowicza oraz Igi Sturlis i Iwony Maj - grupy plastycznej Święto Kobiet. Zostały zaprezentowane rysunki uczestników Warsztatów Rysunku Realistycznego.
12.06.2011 Dorożkarnia, wystawa 300 prac, 10/15 cm, uczestników Projektu JESTEM, autorki projektu Iwona Maj i Iga Sturlis, grupa plastyczna „Święto Kobiet”.
16, 17.06.2012 Dorożkarnia, „Święta Codzienność” wystawa fotografii Joanny Wojtkiewicz, c.d. Projektu JESTEM.