Ku Wiśle REKREACJE I INSPIRACJE
Z inicjatywy Grupy Ku Wiśle powstał projekt „Przywróćmy miastu rzekę, czyli Warszawa w stronę Wisły”, który zostanie zrealizowany przy współudziale Dorożkarni. Grupa Ku Wiśle to nieformalne, artystyczne stowarzyszenie miłośników Wisły w rejonie wału Zawadowskiego. Należą do niej: Majka Filipowicz, Iwona Maj, Iga Sturlis, Jerzy Gabryszewski i Jerzy Rogala Lewicki. Są mieszkańcami i sympatykami Siekierek, a przede wszystkim artystami. Do niedawna działali osobno, wystawiając w kraju i za granicą, publikując w prasie.
W 2005 roku rozpoczęli realizację kilku projektów lokalnych: m.in. niezwykle oryginalną wystawę swoich prac plastycznych Wspólna ulica - wspólny stół, eksponowanych na siekierkowskich osiedlowych płotach. Kolejna propozycja Rekreacje i Inspiracje zostanie zrealizowana w Dorożkarni. Tym samym, oprócz prezentacji sztuki uprawianej przez mieszkańców Siekierek, zainicjowana zostanie akcja o charakterze społeczno integracyjnym. Jej celem jest „przywrócenie” Wisły miastu i jego mieszkańcom.
Wystawa ma być pretekstem do spotkania się w Dorożkarni wszystkich osób, którym bliskie będą działania zmierzające do stworzenia możliwosci wykorzystania nadwiślańskich terenów do rekreacji, wypoczynku i realizacji projektów kulturalnych. Aktualny stan nadwiślańskich terenów Siekierek wskazuje na duże zaniedbania. Uciążliwy jest też ogólny brak dostępu do Wisły spowodowany licznymi, nie zawsze uzasadnionymi ogrodzeniami.
Reprodukcje wystawionych podczas spotkania w Dorożkarni prac, będą plastycznym motywem pocztówek z hasłem projektu „POMYŚL O WIŚLE! To ona stworzyła Warszawę, jej symbol i legendę. Jesli nie mozesz dać rzece, ile ona tobie, przynajmniej nie zaśmiecaj”. Pocztówki te będą miały charakter promocyjny i zostaną bezpłatnie rozprowadzone wsród mieszkańców Siekierek i władz miasta. Wystawa prac ma być inauguracją szerokiej akcji propagującej „pokłon Wiśle” i okazją do szczegółowego dopracowania projektu, a także do pozyskania sympatyków i ewentualnych sponsorów tej idei.
Zapraszamy na wernisaż wystawy
REKREACJE I INSPIRACJE
17 czerwca 2006 o godz. 16.00
Ośrodek Działań Artystycznych DOROŻKARNIA
oraz Nieformalna Grupa Artystyczna KU WIŚLE